Bliv medlem

Oprettet: Tirsdag, 19. februar 2013

Dansk Islamisk Begravelsesfondens Støtteforening (DIBS)

Foreningen (DIBS) er etableret med henblik på at hjælpe ved begravelse af muslimer, hvilket vil fremme gode gerninger og hjælpe foranstaltninger.

En undladelse af begravelsen af en muslim vil pålægge en byrde for alle muslimer, derfor vil foreningen forebygge og har til formål, at hjælpe muslimer i deres sørgelige dage gennem økonomisk- og åndelig støtte. Foreningens formål er:

 • at støtte oprettelse, indretning og drift af islamiske begravelsespladser i Danmark
 • at støtte muslimske formål
 • at yde tilskud, der nedbringer omkostningerne ved dødsfald i muslimske familier
 • at forestå andre aktiviteter, der har samme formål
 • at sikre medlemmer et beløb til hel eller delvis dækning af udgifterne ved begravelse, og derved sikre efterladte mindst mulig økonomisk byrde

Hvad dækker medlemskabet
Medlemskabet dækker begravelse af hele kroppen samt kropsdele. Kropsdele såsom amputeret arm eller ben begraves som foster. Ikke-medlemmer betaler 1.000 kr., medlemmer er dækket og betaler derfor ikke.

 

Bliv medlem

 

Beregning af den årlige udgift og fordeling på medlemmer 
Den årlige pris på medlemskabet beregnes fra 1. januar til 31. december og anvendes til de medlemmer, som er berettiget efter foreningens bestemmelser.

Udgifterne går til følgende arbejde

 • Udgifter til begravelsen.
 • Udgifter til administration, såsom personale og bureau fornødenheder, medregnes.

Pris på medlemskabet beregnes efter de ovennævnte bestemmelser for tjenester, som fordeles ligeligt mellem medlemmer af foreningen, dog minimum 50 kr. pr medlem for hele året som går fra 1. januar til 31. december.

Hvert medlem skal betale den meddelte udgift senest 1. februar.

Betales udgiften ikke, udmeldes medlemmet af foreningen og tidligere indbetalt medlemskontingent eller udgiftsandel tilbagebetales ikke.

 

Støttens omfang:
Afgår et medlem ved døden, vil udgifter til kiste og begravelsesomkostning blive dækket fuldt ud. Afgår et medlem ved døden udenfor Danmark, vil udgifterne til kiste samt begravelse ligeledes blive dækket. Udgiften må dog ikke overstige den normale pris i Danmark.

Tilmeldelsesgebyr til Islamiske Begravelsesforening er: Indmeldelsesgebyr pr familiemedlem for 2020:

 •  fra 0-20 år 500 kr
 •  fra 20-29 år 1000 kr
 •  fra 30-39 år 2500 kr
 •  fra 40-49 år 4000 kr
 •  fra 50-59 år 5500 kr
 •  fra 60-64 år 6500 kr
 •  fra 65 år, ikke muligt at blive medlem, men kan sagtens begraves i Den muslimske begravelsesplads.

Medlemmet er først aktiv et år efter at have betalt sit indmeldelsesgebyr.

Info 1

Adresse - Kontor

Dortheavej 43, 1th.
2400 København NV
Telefon: 38 33 02 02
For personlig henvendelse:
Mandag og onsdag 10-12
Tirsdag og fredag 16-19

Info 2

Adresse - Gravpladsen

Muslimsk Begravelsesplads - Find vej og besøgstid
Brøndbyøstervej 180,
2605 Brøndby
På gravpladsen 12.30 - 16.30, på +45-4242 5144

Info 3

Særlige forhold fra 2013 - 2018

Vi gør opmærksom på, at Bane Danmark anlægger en ny togstrækning mellem København - Ringsted ved motorvejen som støder op til gravpladsen. Dette byggearbejde vil påvirke kørselsforholdene ved gravpladsen fra 2013 - 2018. Det betyder også, at der kan være støj og andre gener for dig som besøgende. Vi anmoder til at udvise særlig hensyn og tålmodighed i denne periode. Kontakt os gerne for mere information. Find vej og besøgstid