Bliv medlem

Oprettet: Tirsdag, 19. februar 2013

Dansk Islamisk Begravelsesfondens Støtteforening (DIBS)

Foreningen (DIBS) er etableret med henblik på at hjælpe ved begravelse af muslimer, hvilket vil fremme gode gerninger og hjælpe foranstaltninger.

En undladelse af begravelsen af en muslim vil pålægge en byrde for alle muslimer, derfor vil foreningen forebygge og har til formål, at hjælpe muslimer i deres sørgelige dage gennem økonomisk- og åndelig støtte. Foreningens formål er:

  • at støtte muslimske formål
  • at yde tilskud, der nedbringer omkostningerne ved dødsfald i muslimske familier
  • at forestå andre aktiviteter, der har samme formål
  • at sikre medlemmer et beløb til hel eller delvis dækning af udgifterne ved begravelse, og derved sikre efterladte mindst mulig økonomisk byrde

Hvad dækker medlemskabet
Medlemskabet dækker begravelse af hele kroppen samt kropsdele. Kropsdele såsom amputeret arm eller ben begraves som foster. Medlemmer er dækket og betaler derfor ikke.

 

Bliv medlem

 

Beregning af den årlige udgift og fordeling på medlemmer 
Den årlige pris på medlemskabet beregnes fra 1. januar til 31. december og anvendes til de medlemmer, som er berettiget efter foreningens bestemmelser.

Udgifterne går til følgende arbejde

  • Udgifter til begravelsen.
  • Udgifter til administration, såsom personale og bureau fornødenheder, medregnes.

Pris på medlemskabet beregnes efter de ovennævnte bestemmelser for tjenester, som fordeles ligeligt mellem medlemmer af foreningen, dog minimum 150 kr. pr medlem for hele året som går fra 1. januar til 31. december.

Hvert medlem skal betale den meddelte udgift senest 1. April.

Betales udgiften ikke, udmeldes medlemmet af foreningen og tidligere indbetalt medlemskontingent eller udgiftsandel tilbagebetales ikke.

 

Støttens omfang:
Afgår et medlem ved døden, vil udgifter til kiste og begravelsesomkostning blive dækket fuldt ud. Afgår et medlem ved døden udenfor Danmark, vil udgifterne til kiste samt begravelse ligeledes blive dækket. Udgiften må dog ikke overstige den normale pris i Danmark.

Læs mere om priser på mitdibf.dk

 

 

Info 1

Adresse - Kontor
Brøndbyøstervej 180
2605 Brøndby
Tlf.: +45 42425144

Åbningstider:
Mandag - Fredag
09:00-14:00

Info 2

Adresse - Gravpladsen

Muslimsk Begravelsesplads - Find vej og besøgstid
Brøndbyøstervej 180,
2605 Brøndby

Corona/COVID-19 restriktioner

På grund af corona/COVID-19 restriktioner, er deltagelse i begravelse i Den Muslimske Begravelsesplads i Brøndby begrænset til max 50 personer pr. begravelse.

Håndtering af corona/COVID-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund

Ved udendørs begravelser og bisættelser eller den del af en begravelse eller bisættelse, som finder sted udendørs, gælder et forsamlingsforbud på højst 50 personer, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 2, uanset om deltagerne står op eller sidder ned.