Dansk Islamisk Begravelsesfond - DIBF

Planerne for gravpladsen går tilbage til begyndelsen af 1990'erne, hvor en række muslimske organisationer og trossamfund arbejdede på dens muliggørelse.[3] På det tidspunkt kom grunden i Brøndby dog ikke i betragtning, og arbejdet bestod i at lede efter egnede lokaliteter forskellige steder i Danmark. Det var imidlertid ikke muligt at finde et område, idet kommunernes lokalplaner ikke tillod opførelsen af gravpladser. Indsam – som var Danmarks største indvandreorganisation – valgte at klage til kirkeminister Margrete Vestager over forløbet af kommunernes og kirkeministeriets sagsbehandling, som organisationen fandt for langsom. I 2001, da posten som kirkeminister var overtaget af Johannes Lebech, lovede han, at der ville være fundet en grund til formålet ved udgangen af samme år.

Efter Lebech havde udtalt dette til medierne, henvendte miljøminister Svend Auken sig til Lebech og fortalte, at han havde fundet en egnet grund. Auken havde forud for denne henvendelse kontaktet Brøndby Kommune, og borgmesteren, Kjeld Rasmussen, tilbød et areal på omkring 4,5 hektar til en pris af ca. kr. 700.000. Problemet var dog – viste det sig – at grunden siden 1930 var ejet af Københavns Kommune.[4] Det kom hurtigt på tale, at Brøndby Kommune skulle overtage grunden. Men overborgmesteren i Københavns Kommune, Jens Kramer Mikkelsen, vurderede, at grunden var kr. 21,5 millioner værd. Den store forskel mellem Brøndby Kommunes og Københavns Kommunes vurderinger skyldtes, at de to ikke var enige om grunden lå i landzone eller byzone.[5] Brøndby Kommune – med borgmesteren i spidsen – valgte på dette tidspunkt at ændre lokalplanen for området, således at det fremgik tydeligt, at der var tale om landzone. Dette gjorde, at grunden kun måtte bebygges med 1%, hvilket akkurat tillod en mindre bebyggelse som fx et bedehus. Det gjorde endvidere, at kommunen var juridisk forpligtet til at købe grunden; og de to kommuner kunne begynde forhandlingen om prisen – en pris, der som følge af, at grunden nu var landzone, måtte ligge nærmere kr. 700.000 end kr. 21,5 millioner.

Forhandlingerne trak ud, fordi de to kommuner stadig havde uoverensstemmelser om grundens pris. For Indsams vedkommende lå det dog fast, at prisen ikke skulle overstige kr. 3 millioner, hvis foreningen skulle kunne rejse den fornødne kapital til at købe grunden.[3] Hverken Brøndby Kommune eller Københavns Kommune ville give sig, og august 2001 blev det vedtaget, at en uvildig taksationskommission skulle vurdere grundens værdi, hvorefter Brøndby Kommune skulle købe den for denne pris, således at Indsam kunne købe den af Brøndby Kommune. Endeligt skulle den danske stat kompensere Brøndby Kommune for forskellen mellem de 3 millioner, som Indsam kunne betale, og det beløb, den måtte betale til Københavns Kommune. Snart efter skulle der imidlertid opstå yderligere forsinkelser, da statsminister Poul Nyrup Rasmussen i mellemtiden havde udskrevet folketingsvalg.

Efter valget overtog Tove Fergo posten som kirkeminister, og hendes opfattelse var – fortalte hun kort efter, at det ikke var statens opgave at betale kompensation til Brøndby Kommune. Det forhindrede dog ikke taksationskommissionen i at påbegynde vurderingen af grunden. Under denne proces gik Indsam konkurs, og det muslimske miljø i Danmark stod uden kapital til at opkøbe grunden. Konkursen førte til, at 27 muslimske organisationer i januar 2003 gik sammen for at danne Dansk Islamisk Begravelsesfond, der skulle rejse ny kapital. Taksationskommissionen – med Kirkeministeriet som mellemmand i forhandlingerne – slog senere fast, at prisen for grunden højst måtte være kr. 2 millioner. Brøndby Kommune overtog grunden, og efter en licitation, hvor Dansk Islamisk Begravelsesfond overtog grunden af Brøndby Kommune for kr. 3,2 millioner, ejes den nu af denne fond.[6] Overtagelsen af grunden fandt sted januar 2005.[7]

Under opførelsen af gravpladsen, der efterfølgende kunne begynde, blev arbejdet forstyrret af hærværk, der hos de involverede parter rejste tvivl om, hvorvidt projektet overhovedet kunne gennemføres. Fx kørte ukendte gerningsmænd i biler på pladsen og fræsede hjulspor, ligesom der blev malet hagekors i græsset.[4] Kjeld Rasmussen oplevede desuden at blive udsat for trusler fra nynazister på baggrund af hans medvirken til at fremme opførelsen af gravpladsen.[8]

Formand for Dansk Islamisk Begravelsesfond, Kasem Ahmad, udtalte nogle måneder før indvielsen, at flere personer har ytret ønske om at få flyttet deres afdøde pårørende fra deres nuværende gravsted til en plads på den muslimske gravplads i Brøndby.[9] En sådan handling – understreger Ahmad – betragtes dog normalt som uetisk inden for islam, ligesom lovgivningen på området kun i sjældne tilfælde vil tillade det.

Muslimsk gravplads udsat for hærværk: 50 gravsten væltet

Oprettet: Lørdag, 6. juni 2015

Flere gravsten er blevet ødelagt af ukendte gerningsmænd på Den Muslimske Gravplads i Brøndby. Politiet blev alarmeret sent fredag aften, og i løbet af natten har betjente afsøgt området med hunde. Der er ingen overvågning på stedet, så politiet står uden spor i sagen.

 

Læs mere...

Særlige forhold fra 2013 - 2018

Oprettet: Fredag, 5. juni 2015

Vi gør opmærksom på, at Bane Danmark anlægger en ny togstrækning mellem København - Ringsted ved motorvejen som støder op til gravpladsen. Dette byggearbejde vil påvirke kørselsforholdene ved gravpladsen fra 2013 - 2018.

Det betyder også, at der kan være støj og andre gener for dig som besøgende. Vi anmoder til at udvise særlig hensyn og tålmodighed i denne periode.

Kontakt os gerne for mere information. Find vej og besøgstid

 

Opkrav for medlemskabet i 2010

Oprettet: Torsdag, 24. januar 2013

Alle medlemmer i DIBS vil bliver opkrævet for medlemskabet i febraur 2011 for 2010. Den årlige kontingent for 2010 er 75 kr. pr medlem.

Info 1

Adresse - Kontor
Brøndbyøstervej 180
2605 Brøndby
Tlf.: +45 42425144

Åbningstider:
Mandag - Fredag
09:00-14:00

Info 2

Adresse - Gravpladsen

Muslimsk Begravelsesplads - Find vej og besøgstid
Brøndbyøstervej 180,
2605 Brøndby

Corona/COVID-19 restriktioner

På grund af corona/COVID-19 restriktioner, er deltagelse i begravelse i Den Muslimske Begravelsesplads i Brøndby begrænset til max 50 personer pr. begravelse.

Håndtering af corona/COVID-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund

Ved udendørs begravelser og bisættelser eller den del af en begravelse eller bisættelse, som finder sted udendørs, gælder et forsamlingsforbud på højst 50 personer, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 2, uanset om deltagerne står op eller sidder ned.