Om Støtteforeningen

Oprettet: Onsdag, 20. februar 2013

 

Støtteforeningen har over 11000 medlemmer..

Formål

Støtteforeningen er etableret med henblik på, at hjælpe ved begravelsen af muslimer. Støtteforeningen til fonden, hjælper muslimer i deres dage i sorg gennem økonomisk og åndelig støtte. Støtteforeningen følger den islamiske tro og praksis for begravelser.

Det er en pligt, der påhviler det muslimske samfund som helhed, at bede begravelsesbøn for en afdød muslim. En forsømmelse af dette vil pålægge alle muslimer et ansvar overfor Allah. Det er Dansk Islamisk Begravelsesfonds opgave at varetage, at alle muslimer i Danmark kan få en islamisk begravelse.

 Foreningens formål er:

  1. at yde tilskud, der nedbringer omkostningerne ved dødsfald i muslimske familier
  2. at forestå andre aktiviteter, der har samme formål
  3. at sikre medlemmerne et beløb til hel eller delvis dækning af udgifterne ved begravelse, og derved sikre efterladte mindst mulig økonomisk byrde

 

Medlemsbetingelser

Betingelserne for de personer, som kan anvende foreningen:

§ 1 Være muslim og bosiddende i Danmark.

§ 2 Medlemskabet er først gældende efter registrering af betaling af tilmeldingsgebyret og efter at ansøger har modtaget en bekræftelse fra DIBS.

§ 3 Et medlem er først berettiget til begravelsesstøtte 3 måneder efter godkendelse af medlemskab.

§ 4 Alle ansøgere skal erklære, at de ikke lider af en dødelig sygdom, f.eks. kræft.                                                

 
Årligt kontingent

Beregning af den årlige udgift og fordeling på medlemmerne:

Den årlige udgift beregnes fra 1. januar til 31. december og anvendes til de medlemmer, som er berettiget efter foreningens bestemmelser. Udgifterne går til følgende arbejde:

  1. Udgifter til begravelsen.
  2. Udgifter til administration, såsom personale etc.

Udgifterne beregnes efter de ovennævnte bestemmelser for tjenester, som fordeles ligeligt mellem medlemmer af foreningen.

Hvert medlem skal betale den meddelte udgift senest 1. februar.

Betales udgiften ikke, udmeldes medlemmet af foreningen og tidligere indbetalt medlemskontingent tilbagebetales ikke.

Omfang

Støttens omfang

  • Afgår et medlem ved døden, vil udgifter til kiste og begravelsen blive dækket fuldt ud.
  • Afgår et medlem ved døden udenfor Danmark, vil udgifterne til kiste samt begravelse ligeledes blive dækket.
  • Udgiften må dog ikke overstige den normale pris i Danmark.

Info 1

Adresse - Kontor
Brøndbyøstervej 180
2605 Brøndby
Tlf.: +45 42425144

Åbningstider:
Mandag - Fredag
09:00-14:00

Info 2

Adresse - Gravpladsen

Muslimsk Begravelsesplads - Find vej og besøgstid
Brøndbyøstervej 180,
2605 Brøndby

Corona/COVID-19 restriktioner

På grund af corona/COVID-19 restriktioner, er deltagelse i begravelse i Den Muslimske Begravelsesplads i Brøndby begrænset til max 50 personer pr. begravelse.

Håndtering af corona/COVID-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund

Ved udendørs begravelser og bisættelser eller den del af en begravelse eller bisættelse, som finder sted udendørs, gælder et forsamlingsforbud på højst 50 personer, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 2, uanset om deltagerne står op eller sidder ned.