Spørgsmål-svar

Oprettet: Tirsdag, 19. februar 2013
Hvem driver gravpladsen?

Den muslimske begravelsesplads i Brøndby er det første muslimske begravelsessted i Danmark. Den ejes  og administreres af Dansk Islamisk Begravelsesfond (DIBF) .

Driftslederen har ansvaret for den daglige drift af begravelsespladsen, herunder gravkastning, renholdelse, vedligeholdelse, nye anlæg og administration. Reglerne for driftslederens virke fastsættes i et direktiv, vedtaget af bestyrelsen i DIB.

Spørgsmål til driften rettes til driftslederen.

Hvad må man anbringe på graven?

Gravsten og disses placering skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen må ikke tillade anbringelse af gravsten, som ved deres form eller størrelse vil skæmme begravelsespladsen, ligesom upassende indskrifter må undgås. Er sådanne gravsten, kan de kræves fjernet. Der må ikke placeres bamser, statuer, andre genstande, fyrfadslys, blomster, planter. Hvis pårørende lægger blomster eller planter, er det ikke DIBS ansvar, hvis disse bliver fjernet af uvedkommende.

Hvad betaler jeg for på begravelsespladsen?             

Dette afhænger af bedemandens udgifter. Prisen dækker gravning, fredning i 30 år, Fredning kan forlænges ved ekstra fastsat beløb i fremtiden.                                           

Hvem lægger kantstenene og gravstenen?

Det er gravens ejer. Gravstenen skal med en størrelse på max. 40 x 60 cm være en liggesten med hævet bagkant og maksimalhøjde på 20 cm, tilhugget på både for- og bagkant. Gravstenen skal anbringes nedlagt i græs i gravens midterlinje. Du kan ringe til en stenhugger for at få den lavet.

Hvornår bygges kantstenen rundt omkring graven?

Vi bygger kantstenen cirka et år efter begravelsen har fundet sted.

Hvordan kan man blive medlem af støtteforening?

For at optages som medlem af Dansk Islamisk Begravelsesfond Støtteforening skal man udfylde og underskrive en onlines indmeldelsesblanket: https://mitdibf.dk

Kan alle være medlem af DIBS?

For at blive medlem skal man opfylde følgende krav,

§ 1 Være muslim og bosiddende i Danmark.

§ 2 Medlemskabet er først gældende efter registrering af betaling af tilmeldingsgebyret og efter at ansøger har modtaget en bekræftelse fra DIBS.

§ 3 Et medlem er først berettiget til begravelsesstøtte 12 måneder efter godkendelse af medlemskab.

§ 4 Alle ansøgere skal erklære, at de ikke lider af en dødelig sygdom, f.eks. kræft.                                                        

 
Hvor kan jeg få Indmeldelsesblanketten til DIBS?

Indmeldelsesblanketten kan udfyldes online: https://mitdibf.dk

Hvad får jeg støtte til ved dødsfald?

1) Afgår et medlem ved døden, vil alle udgifter til kiste og begravelsen blive dækket.

2) Skal begravelsen foregå udenfor Danmark, dækker DIBS udgifter svarende til hvad en begravelse koster i Danmark.

Jeg har et spørgsmål omkring mit medlemskab?

Du kan ringe 42425144 eller skrive mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Jeg er medlem og har lige fået barn, hvad skal jeg gøre?                                                                      

Du skal melde barnet ind med det samme. Du har en frist på tre måneder ellers er barnet ikke dækket. Hvis et barn går bort, skal du angive dit familienummer på indmeldelsesblanketten.

Kan et foster, et dødfødt barn eller kropsdele, f.eks. en amputeret arm, blive begravet under medlemskab?                                           

Nej. I disse tilfælde giver kommunen støtte, som dækker næsten alle begravelsesudgifter.

Jeg er medlem og der er sket et dødsfald i familien, hvad skal jeg gøre?

Du skal kontakte en bedemand. Se listen her.

Jeg er ikke medlem og der er sket et dødsfald i familien, hvad skal jeg gøre?

Du skal ringe til en bedemand eller din lokale muslimske forening. Normalt har alle foreninger en bedemand, som de har et samarbejde med.

Kan jeg være medejer af begravelsespladsen?

Nej, du kan kun donere penge til begravelsespladsen. Det er kun foreninger der kan være medejere ved et medlemskab i fonden. Selve begravelsespladsen er en fond (Waqf) i islamisk forstand, som ikke kan sælges eller bruges til et andet formål.

Hvordan hjælper bedemanden?                            

Bedemanden aftaler alt det praktiske omkring begravelsen med de pårørende. Bedemanden hjælper med følgende:                                    

  • Henviser de pårørende til en imam eller ceremoniholder for at træffe aftaler om ceremonien og afvaskning i den ønskede moské.
  • Afhenter dødsattesten og rekvirerer manglende personlige attester.
  • Afhenter afdøde, lægger afdøde i kiste.
  • Kører kisten med afdøde til ceremonien.
  • Anmelder dødsfaldet til begravelsesmyndigheden, som underretter skifteretten, folkeregisteret og det sociale udvalg (sygesikrings og pensions kontoret).
  • Afgiver bestilling til begravelsespladsen.
  • Assisterer ved begravelsesceremonien.
  • Kører kisten med afdøde til begravelsespladsen.
  • Sørger for at hæve diverse former for berettiget begravelseshjælp til boet og udskriver en faktura til de pårørende.                                               
Hvordan foregår en muslimsk begravelse?

Når en muslim dør er der islamisk retningslinjer, der skal følges. Disse omfatter afvaskning af den afdøde, herefter beklædning, begravelsesbøn, begravelsen m.m. Man kan få yderligere information ved at besøge støtteforenings hjemmeside (Dansk Islamisk Begravelsesfond Støtteforening).

Er der flere muslimske gravpladser i Danmark?

Der er ikke andre muslimske gravpladser i Danmark uden tilknytning til en kirkegård. Mange kirkegårde har muslimske afsnit hvori muslimer begraves. Der er planer om flere særskilte muslimske gravpladser.

 

Info 1

Adresse - Kontor
Brøndbyøstervej 180
2605 Brøndby
Tlf.: +45 42425144

Åbningstider:
Mandag - Fredag
09:00-14:00

Info 2

Adresse - Gravpladsen

Muslimsk Begravelsesplads - Find vej og besøgstid
Brøndbyøstervej 180,
2605 Brøndby

Corona/COVID-19 restriktioner

På grund af corona/COVID-19 restriktioner, er deltagelse i begravelse i Den Muslimske Begravelsesplads i Brøndby begrænset til max 50 personer pr. begravelse.

Håndtering af corona/COVID-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund

Ved udendørs begravelser og bisættelser eller den del af en begravelse eller bisættelse, som finder sted udendørs, gælder et forsamlingsforbud på højst 50 personer, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 2, uanset om deltagerne står op eller sidder ned.