Gravspladsen

Regler for besøgende på begravelsespladsen:

 • Man må ikke opholde sig unødigt på gravpladsen i længere tid ad gangen.
 • Det er forbudt at slå lejr, tænde lys, holde møder eller lave bøn ved gravstederne.
 • Besøgende skal under deres besøg opretholde den almindelige anstændighed og respekt overfor gravpladsen, de begravede og de evt. tilstedeværende pårørende.
 • Besøgende der ikke kan holde sig fra hyl, skrig o. lign. må ikke opholde sig på gravpladsen.
 • Besøgende skal forholde sig diskret, være ordentlig tildækket, undgå at mængde sig sammen.
 • Man må ikke bygge ovenpå graven, hverken huse, rum, små vægge eller forhøjninger.
 • Der må ikke sættes billeder, stearinlys, mad, drikkevarer, bamser eller lignende på graven.
 • Ikke-muslimer er velkomne på en muslimsk gravplads, men de må holde sig diskret og undlade at forstyrre eller blande sig unødigt.

Bøn (dua´) før indgang til gravpladsen:

Det var profeten Muhammad (Allahs fred og velsignelse være med ham) sædvane, at han under sit besøg på gravpladser bad en særlig bøn (dua´),
som lyder således: “Assalamu Alaikum Ya Ahlad Diyar Minal Mu’mineena Wal Muslimeen Wa Inna Insha allahu Bikum Laahiqun,
Nas’alullaha Lana Wa Lakumul ‘Afiyah'”
“Fred med jer, oh indbyggere på gravpladsen, troende og muslimer! Må Allah vise barmhjertighed mod dem, der er taget forud os,
og som kommer efter os; sandeligt vil vi, om Gud vil, følge jer. Vi beder Allah om vores og jeres tryghed.”

Forløb fra Salat-ul Janazah:

Efter Salat-ul Janazah i moskéen kører bedemanden kisten med afdøde til begravelsespladsen.
Imamen vil sammen med pårørende, familier, venner og bekendte begrave og lave dua for den afdøde.
Efter dette kan pårørende blive og tage imod kondolencer.

Vi gør opmærksom på, at gravpladsen kan fjerne genstande der er lagt på graven udover det tilladte.
Gravpladsen tager ikke ansvaret for disse genstande der fjernes.

Spørgsmål og svar:

Hvordan ordner mig selv en begravelse ?

Hvad du skal huske og vide, når du selv står for alt det praktiske:

 • Lægen skriver dødsattest
 • Ved dødsfald skal en læge skrive en dødsattest. Før det er gjort, kan man ikke anmode om begravelse af afdøde.
 • Hvis dødsfaldet er sket hjemme, er det afdødes egen læge eller en lægevagt, der skriver dødsattesten.
 • Sker dødsfaldet på et sygehus, vil det være en læge derfra. Lægen anmelder dødsfaldet til Sundhedsstyrelsen.
 • Du skal anmode om begravelse.
 • Man skal anmode om begravelse og det skal ske via borger.dk
 • Når du har udfyldt anmodningen om begravelse, sendes den digitalt til begravelsesmyndigheden i afdødes bopælssogn.
 • Er du i tvivl om, hvilket sogn afdøde tilhørte, kan du slå det op på borger.dk:
 • Find afdødes bopælssogn på sogn.dk
 • Sognet kan først godkende anmodningen, når dato og tidspunkt for begravelse er fastsat.
 • Kirkekontoret sørger for at sende en kopi (digitalt) af anmodningen til begravelsesplads.
 • Bestil begravelsen hos os
 • For at bestille begravelsen skal du kontakte os på telefon 42425144 .
 • Du skal reservere tid til begravelsen senest kl 12:00 hverdage før den kan finde sted.
 • Du må gerne selv transportere afdøde, men du kan også få en bedemand til det
 • For køb af en kiste, ilægning i kiste og transport kan du kontakte en bedemand.
 • Der er ikke krav om, at der skal benyttes rustvogn ved transport af kister. Ethvert sømmeligt transportmiddel kan anvendes, og du må gerne transportere kisten selv.
 • Du kan søge om begravelseshjælp

Når en borger dør, har de pårørende i mange tilfælde ret til begravelseshjælp.

Du kan ansøge om begravelseshjælp på borger.dk

Hvem driver gravpladsen?

Den muslimske begravelsesplads i Brøndby er det første muslimske begravelsessted i Danmark.
Den ejes og administreres af Dansk Islamisk Begravelsesfond (DIBF) .
Driftslederen har ansvaret for den daglige drift af begravelsespladsen, herunder gravkastning,
renholdelse, vedligeholdelse, nye anlæg og administration.
Reglerne for driftslederens virke fastsættes i et direktiv, vedtaget af bestyrelsen i DIB.

Spørgsmål til driften rettes til driftslederen

Hvad må man anbringe på graven?

Gravsten og disses placering skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen må ikke tillade anbringelse af gravsten, som ved deres form eller størrelse vil skæmme begravelsespladsen, ligesom upassende indskrifter må undgås.
Er sådanne gravsten, kan de kræves fjernet. Der må ikke placeres bamser, statuer, andre genstande,
fyrfadslys, blomster, planter. Hvis pårørende lægger blomster eller planter, er det ikke DIBS ansvar,
hvis disse bliver fjernet af uvedkommende.

Hvad betaler jeg for på begravelsespladsen?

Dette afhænger af bedemandens udgifter. Prisen dækker gravning, fredning i 30 år og ,renholdelse af fællesarealer. Fredning kan forlænges ved ekstra fastsat beløb i fremtiden.

Hvem lægger kantstenene og gravstenen?

Det er gravens ejer. Gravstenen skal med en størrelse på max. 40 x 60 cm være en liggesten med hævet bagkant og maksimalhøjde på 40 cm, tilhugget på både for- og bagkant. Gravstenen skal anbringes nedlagt i græs i gravens midterlinje.
Du kan ringe til en stenhugger for at få den lavet.

Hvornår bygges kantstenen rundt omkring graven?

Vi bygger kantstenen cirka to år efter begravelsen har fundet sted.

Hvordan kan man blive medlem af støtteforening.

For at optages som medlem af Dansk Islamisk Begravelsesfond Støtteforening skal man udfylde og underskrive en on lines indmeldelsesblanket (Dansk Islamisk Begravelsesfonds støtteforening)

Kan jeg være medejer af begravelsespladsen?

Nej, du kan kun donere penge til begravelsespladsen.
Det er kun foreninger der kan være medejere ved et medlemskab i fonden.
Selve begravelsespladsen er en fond (Waqf) i islamisk forstand, som ikke kan sælges eller bruges til et andet formål.


© 2023 – Copyright – DIBF